Yanık alanına sakal ekimi

    

Yüz bölgesindeki derin yanıklar dramatik iz bırakır. Daha Fazla…

Yara izine az sayda sakal ekimiyle izin kamufle edilmesi

Öne Saç Ekimi Öne Saç Ekimi Öne Saç Ekimi 

Sakal bölgesindeki yaralanmalar kıl kökü kaybı olduğu için abartılı görünebilir. Daha Fazla…

Sakalı seyreltme şeklinde sakaldan saç ekimi

  

Deneme amaçlı yada sıklığından rahatsız olan sakal seyreltilerek alınan kökler saç ekiminde kullanılabilir. Daha Fazla…

Yara sonucu dökülme alanına ekim

  

FUE tekniğinde kökler ameliyatla parça şeklinde değil tek tek alındığı için istenildiği kadar follikül alınıp ekilebilir. Daha Fazla…

Vertexe FUe ile saç ekimi

    

Vertex açıklığı geniş olduğunda donör alandan FUT yöntemiyle saç kökü almak sorun yaratabilir bu durumda en doğrusu FUE tekniğiyle ekimdir. Daha Fazla…

Geniş alana seyrek ekim

     

Kişinin beklentisi doğrultusunda ekilecek folliküller geniş alana dağıtılır. Daha Fazla…

Geniş alan sıklaştırma

   

BEKLENTİ:
Üst kısımdaki seyrek alanın sıklaştırılması

Donör alan (ense)

Donör alan (ense)

Ekim sonrası ön

Ekim sonrası ön

Ekimden hemen sonra

Ekimden hemen sonra

FUE tekniğiyle tek seansta geniş alana ekim

     

FUT ameliyatından farklı olarak FUE de aynı sayıdaki kökler geniş alana seyrek olarak dağıtılsa bile doğal görünüm elde edilir. Daha Fazla…

Çok geniş açıklığa seyrek ekim

     

Açıklığın çok geniş olduğu durumda donör alan dar olmaktadır. Daha Fazla…

Çevreyle uyumlu seyrek ekim

   

Kişinin istediği kadar ekim Daha Fazla…